نوشته های ناب

 

خدایا من اگر می توانستم نفرتم را بر یخ می نوشتم و منتظر طلوع خورشید می شدم. خدای من، اگر کمی دیگر زنده بودم نمی گذاشتم روزی بگذرد بی آن که به مردم بگویم چقدر عاشق آنم که عاشق شان باشم. من آموخته ام که هر انسانی می خواهد بر قله کوه زندگی کند بی آن که بداند شادی واقعی، درک عظمت کوه است. من یاد گرفته ام که انسان فقط زمانی حق دارد به همنوع خود از بالا نگاه کند که می خواهد به او کمک کند تا بر روی پاهایش بایستد. از شما چیز های بسیار آموخته ام که شاید دیگر استفاده زیادی برایم نداشته باشند. زیرا وقتی آن ها را در چمدانم جای می دهم، که با تلخ کامی باید بمیرم.

(( فراز هایی از وصیت نامه گابریل گارسیا مارکز ))

******************************

اگر واقعا زندگی تان را دوست دارید ، نباید وقتتان را تلف کنید.

(( بنجامین فرانکلین ))

******************************

مرگ پايان زندگي نيست، اما پايان يك فرصت است.

(( محمد داداشي ))

******************************

خوشبختی در خود خوشبختی نیست، بلکه در به دست آوردن آن است.

(( فئودور داستایوسکی))

******************************

مردم بر آنچه نمي توانند بفهمند عيب مي نهند.

(( گوته ))

******************************

نادان خوشبختی را در دور دست ها می جوید. عاقل کسی است که آن را زیر پای خود برویاند.

(( ژاک اوپنهایم))

******************************

قلبم را عصب کشی کرده ام.

دیگر نه از سردی نگاهی می لرزد و نه از گرمی آغوشی می تپد .

*****************************

لاک پشت ها می دونن آخرش هیچی نیست، که عجله ای ندارن…

*****************************

اکثر انسان ها از سهم خود از خوشبختی استفاده نمی کنند. نه به این خاطر که هرگز یافت نمی شود، بلکه به این دلیل که هرگز برای لذت بردن از آن توقف نکرده اند.

(( ویلیام فیتر))

******************************

عمر بشر كوتاه نيست ولي وقت بشر موقت است.

(( ملك جان نعمتي ))

******************************

همه ماجرا اين است كه همين الان است، جز اين باشد هر روز برايت يك ماجراست.

(( جوانشير بنياب ))

******************************

خوشبختی ، تا وقتی در دست تان است ناچیز به نظر می رسد. رهایش کنید تا ناگهان دریابید چقدر بزرگ و با ارزش است.

(( ماکسیم گورکی))

******************************

با کسی که به اندازه ی شما خوشبخت نیست، از خوشبختی تان نگویید.

(( پلوتارک))

 

 

 

There are no products